Pomembni dokumenti – javno dostopni

Zakoni in predpisi s področja pomorstva
Pomorski zakonik in predpisi s področja pomorstva
Preko spletne strani Uprave Republike Slovenije za pomorstvo lahko dostopate do zakonov, predpisov in drugih dokumentov s področja pomorstva.

Pristaniške uzance
Dokument opisuje razmerja med udeleženci pristaniškega poslovanja v slovenskih morskih pristaniščih ter opisuje pojme, dogodke in aktivnosti pri tem poslovanju.

Pravila delovanja ZPPAS
Dokument določa pravila delovanja, aktivnosti, organe zveze ter pogoje za vstop / izstop članice v / iz zveze

Splošni pogoji poslovanja ZPPAS
Dokument navaja priporočila za urejanje medsebojnih poslovnih odnosov med agentom in naročnikom storitev (ladjarjem).

Comments are closed.

Close Search Window