Kontaktni podatki / Contact details

Zveza pomorsko prometnih agencij Slovenije
The Slovenian Ship And Freight Agents Association

Naslov

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet
Dimičeva ulica 13
1504 Ljubljana


Tel.: +386/01/5898-360, 5898-231
E-mail: zppas@gzs.si


Predsednik

 • Gracijan Necmeskal, T.P.G. AGENT D.O.O.

Izvršilni odbor

 • Borut Škabar, BLUEMARINE LTD.CO., KOPER
 • Rok Štrukelj, CENTRALOG D.O.O., KOPER
 • Sebastjan Žagar, DRAGON MARITIME D.O.O.
 • Ali Al Dilaimi, NAVIGO LOGISTIKA D.O.O.

Nadzorni odbor

 • Fabio Hrvatin, INTERSERVICE d.o.o., KOPER
 • Ramona Baruca, ADRIATIKAGENT d.o.o.
 • Sandi Križman, INTERAGENT LTD.CO., KOPER

Osnovno poslanstvo zveze je medsebojno sodelovanje in usklajeno delovanje članic pri zagotavljanju storitev pomorsko prometnih agencij po slovenskih in evropskih standardih, predpisih, priporočilih in dogovorih.

ZPPAS

Zveza je članica Gospodarske zbornice Slovenije.


Najpomembnejše aktivnosti zveze

 • Zagotavljanje profesionalnih standardov za izboljšanje organizacije dela in poslovanja članic Zveze, še posebno na področju sodobnih tehnologij poslovanja
 • Oblikovanje in zagotavljanje ter spoštovanje dobrih poslovnih običajev
 • Zagotavljanje, določanje in spoštovanje sprejetih pravil obnašanja
 • Redno medsebojno informiranje in oblikovanje ter uveljavljanje skupnih interesov članic v organih Gospodarske zbornice Slovenije in drugih krajevnih, regijskih, nacionalnih in mednarodnih združenjih
 • Posredovanje strokovnih in poslovnih informacij splošnega pomena za vse članice
 • Vključevanje in reševanje domače in mednarodne problematike prevoza blaga in potnikov
 • Sodelovanje in izvajanje skupnih propagandnih aktivnosti na domačem in tujem tržišču
 • Sodelovanje doma in v tujini s strokovnimi organizacijami in združenji z namenom pridobivanja informacij, svetovanja, pobud in izmenjave mnenj


Članstvo v mednarodnih organizacijah

FONASBA, The Federation of National Associations of Shipbrokers & Agents

ECASBA, The European Community Association of Ship Brokers and Agents

MABSA, The Mediterranean and Black Sea Association of Ship Brokers and Agents


Comments are closed.

Close Search Window